Jakie ogumienie rolnicze i opony przemysłowe

Zarówno technologie rolnicze jak i przemysłowe rozwijają się bardzo dynamicznie za sprawą dużego zapotrzebowania na coraz bardziej wymagający sprzęt. W rolnictwie i w przemyśle pojawiają się coraz bardziej specjalistyczne urządzenia, które wymagają dopasowanych do różnorakich zastosowań podzespołów. Jedną z ważniejszych rzeczy, na które zwraca się uwagę w urządzeniach rolniczych i przemysłowych jest ogumienie.

Continue reading “Jakie ogumienie rolnicze i opony przemysłowe” »

Parę informacji dotyczących stanu ziem i jakości wód głębinowych

Różnorodne ekspertyzy wykazują pogorszenie stanu ziem. Zastraszające tempo pojawiania się zanieczyszczeń w glebie powoduje, że ekspertyzy gleb są coraz liczniejsze. Skrócenie okresów pomiędzy zbieraniem określonych danych w sposób empiryczny pozwala zyskać lepszą precyzję w opiniowaniu realnego zagrożenia czystości ziem powierzchniowych.

Continue reading “Parę informacji dotyczących stanu ziem i jakości wód głębinowych” »