Oferty pracy w powiecie wejherowskim

Z każdym nowym rokiem przybywa bezrobotnych. Dla powiatu wejherowskiego, w którym znajduje się nieduża ilość zakładów pracy, wskaźnik bezrobocia może budzić obawy. Powiatowy Urząd Pracy przygotowuje różnego rodzaju formy wsparcia dla osób, które są zarejestrowane jako niepracujące. Jedną z nich są np. szkolenia zawodowe. Z tej formy pomocy skorzystało W 2013 roku prawie 800 osób. Ale to tylko jedna z ofert pomocy z Urzędu Pracy.

Continue reading “Oferty pracy w powiecie wejherowskim” »