Czym jest ochrona własności intelektualnej?

prawo
W mediach wiele mówi się dziś o prawie autorskim. Wiele osób zainteresowało się tym zagadnieniem po tzw. sprawie ACTA, którego podpisanie przez polski rząd wzbudziło wiele kontrowersji.

Ku zaskoczeniu przeciętnego użytkownika internetu okazało się, że istnieje coś takiego, jak ochrona własności intelektualnej, której należy przestrzegać. Tymczasem w Polsce prawo własności intelektualnej obowiązuje od dawna, co więcej o tym, że jego nieznajomość szkodzi przekona się każdy, kto stworzy na przykład jakiś utwór lub nasze książkę, bądź też będzie chciał opatentować swój wynalazek.

Zasadnicze ustawy, które regulują w naszym kraju prawo własności intelektualnej to, m.in. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tej ustawie znajdziemy różne definicje, które pozwolą nam zorientować się w znaczących dla systemu prawnego pojęciach.

Przede wszystkim dowiemy się, co jest przedmiotem prawa autorskiego. Poza tym w ustawie określone są wszystkie zasady tzw. dozwolonego użytku, reguły legalnego korzystania z dzieł chronionych prawem własności intelektualnej.

obliczymy Twoje podatki
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Dziś,w dobie internetu, gdy jednym kliknięciem udostępnia się dzieła innych twórców dowolnej liczbie użytkowników, to informacja godna zapamiętania. Z ustawy dowiemy się także, jakie sankcje karne grożą za naruszenie przepisów.

Kolejna ustawa jest szczególnie ważna dla przedsiębiorców, gdyż dotyczy prawa własności przemysłowej. Własność przemysłowa to zagadnienie, które dotyczy między innymi wszelkich wynalazków, a także wzorów przemysłowych i użytkowych oraz znaków towarowych.
O co w tym wszystkim chodzi?. Przykładowo jeśli jesteśmy przedsiębiorcą i mamy zamiar nazwać naszą markę lub produkt, to powinniśmy zarejestrować taką nazwę, która w świetle prawa będzie znakiem towarowym. Może to być wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, a nawet melodia. Zastrzec możemy także slogan reklamowy. Instytucją, która zajmuje się rejestracją i zastrzeganiem znaku towarowego jest Urząd Patentowy

Tutaj także nabędziemy prawo do ochrony patentu, czyli jakiegoś konkretnego rozwiązania technicznego lub możliwość wyłącznego korzystania z wynalazku.Warto mieć na uwadze, że są to skomplikowane sprawy, na tyle jednak istotne w funkcjonowaniu wielu branży, że warto odwiedzić prawnika. Każda kancelaria patentowa Warszawa zajmuje się doradztwem i orzecznictwem prawnym w tym zakresie.